Nagradne igre

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

Na Facebook in Instagram strani Simple frizerskih salonov in brivnic občasno potekajo nagradne igre, kjer se vsakokrat podarijo izdelki ali storitve.

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je podjetje Sojer d.o.o., ki na Facebook in Instagram strani Simple frizerskih salonov in brivnic obvešča obiskovalce o svojih aktivnostih in novostih (v nadaljevanju organizator).

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook in Instagram, ki:

  • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
  • niso pravne osebe, 
  • niso zaposleni oz. njihovi družinski člani niso zaposleni pri organizatorju.

Sodelovanje je brezplačno.

TRAJANJE

Nagradne igre potekajo od 2 – 7 dni.

NAGRADE

Ob zaključku vsake nagradne igre organizator podari izdelke (lasni preparati in promocijski materiali) ali frizerske in brivske storitve. Nagrade so vedno predstavljene in niso prenosljive ter jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

Posamezna fizična oseba lahko prejme tudi več nagrad v različnih nagradnih igrah, če je bila izžrebana. Sodelujoči sodeluje v eni nagradni igri le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se odzovejo na predlog organizatorja s tem, da všečkajo Facebook/Instagram objavo, sledijo profil in delijo objavo med prijatelji in sledijo ostalim navodilom nagradne igre.

IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi organizator po zaključeni nagradni igri izžreba nagrajenca in objavi njegovo ime.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre ime nagrajenca objavi v samostojni objavi in/ali pod posamezno Facebook/Instagram objavo in ga pozove, da se najkasneje v 3 delovnih dneh od objave odzove ter najkasneje v 8 dneh od objave posreduje vse potrebne osebne podatke: ime, priimek, domači naslov in kontaktno številko. Če se nagrajenec na sporočilo ne odzove in ne pošlje podatkov v opredeljenem časovnem obdobju, se nagrade ne podeli.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, poštni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanja obveznosti do nagrajencev ter za interne namene.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@simple.si

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:

  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka/Instagrama,
  • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook/Instagram objavo, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook/Instagram. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno organizator.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook/Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Za vsa morebitna vprašanja se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja, in sicer po e-pošti: info@simple.si ali na telefon: 01 241 40 48.

Scroll to Top